Les parts firmants del protocol

La gestió i conservació dels gegants i altres improperis recau en l’Ajuntament de Solsona, com a representant de la ciutat i propietari d’alguns dels elements que integren la manifestació, la Confraria del Claustre, com a administradora dels béns de la Mare de Déu i propietària de la majoria de comparses, i l’Agrupació de Geganters, que té cura de seu manteniment, de les sortides i de la divulgació de la Festa.

Les parts firmants del Protocol

La copropietat dels gegants i la resta de comparses és un fet que ja es documenta des d’antic dins la Festa Major, provocant en molts casos rivalitats en el si de la ciutat. Actualment, i fruit dels acords presos l’any 1983, la reunió de les tres entitats constitueix l’òrgan que regeix les decisions sobre el patrimoni i la Festa.

Les tres entitats han esdevingut un element propi dins el ritual festiu. L’Ajuntament continua presidint tots els actes tradicionals des de llocs preeminents. D’aquest costum rau les pujades i baixades, element essencial de la Festa Major, on les comparses acompanyen les autoritats als diferents actes. Les autoritats municipals llueixen les seves ensenyes pròpies: els regidors porten la banda i la venera i l’alcalde, la vara, acompanyats dels agutzils i el mestre de cerimònies.

Al seu torn, la Confraria del Claustre és l’encarregada de l’organització i manteniment de tots els actes religiosos que se celebren. La Vint-i-quatrena, la junta de l’entitat, és present en tots els actes. L’organització d’aquesta institució segueix el model propi de les corts catalanes de l’època medieval adaptat el segle XVII en motiu de la seva recuperació. Formen la confraria tots els solsonins cristians sense distinció d’edat ni gènere, elegint anualment un dels vint-i-quatre vocals o vint-i-quatrens que formen la junta. Els esmentats vocals és divideixen en quatre estaments en representació de cada sector social de la ciutat (eclesiàstic, gaudí, artistes i artesans). La vint-i-quatrena elegeix els quatre Administradors, un per cada braç, que presideixen la institució.

Contradaportada del Protocol, on apareixen imatges relatives a les tres parts firmants

Els geganters estan representats per la Junta de Macips presidits per la figura del Macip Major. Aquesta denominació prové dels priors o encarregats que s’elegeixen anualment per celebrar les festes dels carrers a Solsona.

La reunió de les tres parts constitueix l’òrgan màxim d’organització i de presa de decisions sobre tot el conjunt de peces i dels actes de la Festa.

3 de setembre de 2015 | Geganters de Solsona | Disseny i programació: Edgar Riu