El protocol del folklore geganter de les diades del Corpus i de la Festa Major

El 23 d’abril de 1983 es va signar el primer Protocol del Folklore Geganter de les Diades del Corpus i de la Festa Major a la Ciutat de Solsona amb la intenció de deixar per escrit, i així regular, les sortides i la participació dels elements i tot el conjunt folklòric del Corpus i de la Festa Major de la ciutat de Solsona.

El protocol esmentat es va signar a tres bandes: el Molt Il•lustre Ajuntament de Solsona, la Confraria de la Mare de Déu del Claustre i l’Agrupació de Geganters, ja que són les tres entitats posseïdores, propietàries i responsables dels gegants i la resta d’improperis i de les sortides que aquests realitzen.

2008 - Firma del Protocol Geganter

Vint-i-cinc anys després, el 23 d’abril de 2008, es va signar, per les tres mateixes parts abans esmentades, una ratificació del protocol original amb algunes modificacions, tot i que al llarg dels anys ja se n’havien anat afegint algunes.

El protocol es divideix en tres títols els quals acoten tots els elements que pertanyen a la manifestació, el quan i com es du a terme aquesta manifestació i el finançament i l’organització d’aquesta.

A part de les festes del Corpus i les festes en honor a la Mare de Déu del Claustre, la Festa Major, també es contemplen altres sortides extraordinàries que realitzen els elements folklòrics en honor a la Mare de Déu, com ara la celebració de la coronació, i altres que es puguin esdevenir i que sempre s’han de realitzar amb l’acord previ de les tres parts signants. Fins el moment s’han realitzat les següents:

  • 26 de novembre de 1983 i el 25 de novembre de 1989, durant la visita del M. Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat.
  • 22 d’abril de 1990, durant la presa de possessió del nou bisbe de Solsona, Excm. i Rvdm. Sr. Antoni Deig i Clotet.
  • durant les celebracions dels 400 anys de la creació del bisbat i els 400 anys de ciutat, que s’escaigueren l’1 d’agost de 1993 i els dies 29 i 30 de juliol de 1994, respectivament.
  • 9 de juliol de 1996, en el comiat al mestre geganter Manel Casserras i Boix i en l’homenatge, en honor a la seva figura, el 31 d’agost de 1997.
  • 30 de setembre de 2001, per la presa de possessió com a nou bisbe de Solsona de l’Excm. i Rvdm. Sr. Jaume Traserra i Cunillera.
  • 8 d’octubre de 2006, durant les festes extraordinàries en honor a la Mare de Déu del Claustre.

A més, també s’ha assistit a exposicions històriques del patrimoni festiu català: l’àliga a Manresa el 30 d’agost de 1992 i a Mataró del 20 d’abril al 10 de juny de 2001; el drac a Vilanova i la Geltrú el dia 3 d’agost de 2003 i a Vilafranca el 27 d’agost de 2006; i el Gegant Vell i la Geganta Vella a Vilanova i la Geltrú del 18 de juliol a l’1 d’agost de 2009.

Portada del Protocol Geganter

La importància del protocol rau en el fet de vetllar i preservar un aspecte que, durant anys, ha estat motiu de satisfacció i un tret d’identitat molt propi de la gent de Solsona: la seva manifestació folklòrica. No es busca ni es pretén un immobilisme tradicional sinó mantenir l’essència que ha fet que el conjunt folklòric solsoní sigui un dels més antics, ben conservats i un referent per totes aquelles poblacions d’arreu del territori català que estimen i mimen les seves festes.

3 de setembre de 2015 | Geganters de Solsona | Disseny i programació: Edgar Riu