Els primers portadors

Les primeres persones que tingueren cura dels nostres improperis eren anomenats el portadors i exercien aquesta tasca a canvi d’una compensació econòmica, al 1677 llegim “quinsa sous pagats als qui aportaren los gigans en la profeso de dia Santicim de Nostra Sra”. En algunes poblacions els encarregats de les peces més feixugues eren presoners i en altres aquells que eren més fornits eren obligats a portar els entremesos sota pena de presó en cas de negativa.

Al llarg dels segles les anècdotes podrien ser extenses, però en destaca una de quan el dansador de l’àliga vingut des de Manresa va caure malalt durant 14 dies coincidint amb les Festes del Claustre i amb la consegüent impossibilitat de veure-la dansar.

Els gegants abans de la guerra

En la Topografia Mèdica de Solsona del Dr.J.Falp Plana del 1900 trobem aquesta curiosa anotació que posa de manifest la procedència i el tarannà dels antics portadors “Gustan en extremo los payeses del estruendo y la batahola, y de todo lo aparatoso, ello son los que en las procesiones que se celebran en la ciudad, sacan a bailar a los gigantes i hacen correr al “bou”, al “drach” y a la “mulassa” armados de cohetes inflamados que chisporrotean amedrentando a la muchedumbre”.

3 de setembre de 2015 | Geganters de Solsona | Disseny i programació: Edgar Riu