Els Aligons

Els Aligons apareixen l’any 1693 com a elements per acompanyar l’Àliga.

El 1724 es troba la darrera referència, però es creu que la seva desaparició, com la de l’Àliga, no es produeix fins molt més tard.

L’any 1956 es decideix recuperar-los a càrrec de Francesc Voltes que construirà de nou una parella d’Aligons, que són les peces que actualment es conserven.

Els Aligons

El ball composat per a l’Àliga el 1956 també preveia la participació dels Aligons.

Al voltant de 1970 es deixen de fer servir, però a diferència de l’Àliga no seran recuperats el 1979 i restaran abandonats durant més temps.

El Protocol del folklore geganter de les Diades de la Festa Major i el Corpus, redactat el 1983, no contempla els Aligons com a elements integrants de la manifestació gegantera. Tanmateix es compta amb la seva participació en l’exposició d’Àligues de Catalunya a Solsona, el 1994, durant la celebració dels 350 anys de la Festa Major de Solsona, el 2003, i durant el 50è aniversari de la Coronació de la Mare de Déu del Claustre, el 2006.

L’any 2008 es decideix incorporar de nou els Aligons dins la manifestació folklòrica amb una nova redacció del Protocol.

3 de setembre de 2015 | Geganters de Solsona | Disseny i programació: Edgar Riu